Kontakt • Links • Print

 

 

ERHVERVSUDDANNELSE


Vælg hotel- og restauranterhvervet, hvis du vil have et arbejdsliv blandt mange mennesker, og hvis du ikke er bange for at tage fat og indimellem arbejde på tidspunkter, hvor andre holder fri. Det bliver dit job at skabe glæde og gode oplevelser. Her er samarbejde og teamwork vigtige nøgleord.

 

Har du lyst til at rejse og arbejde i udlandet, er en hotel- og restaurantuddannelse et perfekt udgangspunkt. Både i uddannelsestiden og bagefter har du gode muligheder for at komme ud og se verden. Og du er sikker på at blive godt modtaget. På internationalt plan nyder de danske hotel- og restaurantuddannelser stor respekt.

 

Du har flere forskellige hotel- og restaurantuddannelser at vælge imellem:


Uddannelserne til tjener og gastronom er delt op i to trin. Hvis du vælger trin 1 af gastronomuddannelsen, bliver du gastronomassistent. Med trin 1 i tjeneruddannelsen bliver du konference- og selskabstjener.

 

En trindelt uddannelse giver dig mulighed for at stige af og på et uddannelsesforløb. Får du efter trin 1 behov eller lyst til at gennemføre den fulde uddannelse, kan du vende tilbage til trin 2.

 

Hvor begynder man sin uddannelse?
Du vælger selv, om du vil begynde din uddannelse med praktik i en virksomhed, eller om du vil starte på grund-forløb på teknisk skole. Ny mesterlære er en tredje mulighed, som adskiller sig ved, at den indledende del af uddannelsen – typisk et år – gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden. Læs mere om de forskellige aftalemuligheder her

 

Hvis du starter uddannelsen på skole, skal du udfylde et tilmeldingsskema, som fås på folkeskolen, en teknisk skole eller i et jobcenter. Her kan du også blive oplyst om tilmeldingsfrist m.v. Inden du starter på uddannelsen, indkaldes du af skolen til en uddannelsessamtale, hvor der bliver udarbejdet en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen følger dig gennem hele uddannelsen og kan løbende tilpasses.

 

Ønsker du at starte uddannelsen i praktik, må du finde en godkendt praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Du kan eventuel søge en praktikplads via www.praktikpladsen.dk, der er Undervisnings-ministeriets internetmødested for elever og læresteder. Desuden kan du få vejledning om praktikpladser, uddannelsesaftaler m.v. på en teknisk skole eller hos Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat.

 

Har du allerede trin 1 af tjener- eller gastronomuddannelsen kan du optages på uddannelsens trin 2 via ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed eller via eud+.
  

Erhvervsuddannelse for voksen (euv) på minimum 25 år
Starter du på en erhvervsuddannelse, efter at du er fyldt 25 år, bliver du optaget på euv. Det betyder, at skolerne skal tilrettelægge din uddannelse ud fra, at du har erfaring og eventuel tidligere uddannelsen. Der vil også blive taget hensyn til dine individuelle kompetencer, hvorfor vi opfordrer dig til at kontakte den lokale erhvervsskole for at høre mere.  Du kan læse mere her.