Kontakt • Links • Print

 

 

FOR ARBEJDSGIVERE

Elever er en uundværlig investering i fremtiden og sikrer, at der også fremadrettet er personer, der kan skabe innovation og et højt kvalifikationsniveau i branchen.  

 

Har man som virksomhed allerede en godkendelse til at forestå oplæring af elever, kan en række spørgsmål gøre sig gældende: Hvad skal man være opmærksom på, når man ansætter en elev i sin virksomhed? Hvilke aftaler kan man indgå med en elev og hvordan understøtter man bedst muligt elevens uddannelsesforløb?

 

På de følgende sider kan man finde vejledning og svar på mange af de spørgsmål, der kan være forud for ansættelse af elev, og når en uddannelsesaftale mellem jer og eleven er indgået. 

 

 

Godkendelse som praktikvirksomhed
Har man ikke tidligere haft elever i sin virksomhed eller er ens godkendelse ikke længere gældende, skal det faglige udvalg kontaktes.

 

 

Til virksomheder, der har opnået godkendelse til at forestå oplæring af elever inden for hotel- og restaurationsområdet, har de faglige udvalg udarbejdet en informationspakke for henholdsvis uddannelsen til Gastronom, med specialet kok, smørrebrød og cater, Tjener og Receptionist.