Kontakt • Links • Print

 

 

EFTERUDDANNELSE

 

Arbejdsmarkedsuddannelserne, der i daglig tale kaldes AMU-kurser, er primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat i private og offentlige virksomheder. Udviklingen af AMU-kurser tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling. Kurserne er beskrevet ud fra de kompetencer, som deltageren vil kunne opnå ved deltagelse. Kompetencer er dét, som man efterfølgende kan udføre og konkret bruge i et job.  


Arbejdsmarkedsuddannelsernes struktur og mål
 
AMU-kurser har en varighed på mellem 1 dag og 6 uger. De kan tilrettelægges og gennemføres på forskellige måder. Det kan være på skolen, på virksomheden, nogle dage i sammenhæng eller ved enkeltstående dage nogle uger i træk. Når man har nået målene for et AMU-kursus får man udstedt et AMU-bevis.

 

Kompetenceudvikling

Man kan bruge AMU-kurser til at forbedre sine kompetencer i forhold til såvel en aktuel jobfunktion som et eventuelt ønske om at skifte jobområde eller jobfunktion. Er du ikke faglært, kan et AMU-kurser også være et skridt på vejen til at blive faglært. Da det konkrete behov for kompetenceudvikling ofte er forskelligt fra medarbejder til medarbejder og fra virksomhed til virksomhed, kan udbyderne af kurserne (skoler og AMU-centre) hjælpe med at afklare kompetencebehovet for både virksomheder og dens medarbejdere.

 

Fælles kompetencebeskrivelse
De kurser man kan finde inden for området for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen er grupperet i seks branche- og jobområder:


Inden for hvert branche- og jobområde er beskrevet hvilke medarbejdere, der arbejder inden for området, og hvilke job de typisk varetager.