EFTERUDDANNELSE

 

Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen

I henhold til lovgivningen varetager Efteruddannelsesudvalget bl.a. følgende opgaver:

 • Udarbejder behovsredegørelser til Undervisningsministeriet, der beskriver udviklingen på arbejds-markedet, ændringer i uddannelsesaktiviteten og hvilke behov, der er for nye uddannelser.

 • Udvikler nye og opdaterer eksisterende AMU-uddannelser for personer, der er beskæftiget inden for  køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen.

 • Udvikler undervisningsmaterialer.

 • Indstiller hvilke skoler, der skal godkendes til at udbyde AMU-kurser.

 • Udfører tværgående udviklingsopgaver.

 

Kompetenceudvikling
Man kan bruge AMU-kurser til at forbedre sine kompetencer i forhold til såvel en aktuel jobfunktion som et eventuelt ønske om at skifte jobområde eller jobfunktion. Er du ikke faglært, kan et kan et AMU-kurser også være et skridt på vejen til at blive faglært. Da det konkrete behov for kompetenceudvikling ofte er forskelligt fra medarbejder til medarbejder og fra virksomhed til virksomhed, kan udbyderne af uddannelserne (skoler og AMU-centre) hjælpe med at afklare kompetencebehovet for både virksomheder og dens medarbejdere.

 

Inden for AMU tilbydes individuel kompetencevurdering (IKV), der er et program til realkompetencevurdering. Læs mere om IKV her

 

AMU-kurser 
Arbejdsmarkedsuddannelserne, der stadig i daglig tale kaldes AMU-kurser, er primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat i private og offentlige virksomheder. Udviklingen af AMU-uddannelser tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling. Arbejdsmarkedsuddannelser er beskrevet ud fra de kompetencer, som deltageren vil kunne opnå ved deltagelse i uddannelsen. Kompetencer er dét, som man efter uddannelsen kan udføre og konkret bruge i et job.  


Arbejdsmarkedsuddannelsernes struktur og mål
 
AMU-kurser er korte uddannelser af 1 dags til 6 ugers varighed. De kan tilrettelægges og gennemføres på forskellige måder. Det kan være på skolen, på virksomheden, nogle dage i sammenhæng eller ved enkelt-stående dage nogle uger i træk. Efter deltagelse på et AMU-kursus får man udstedt et uddannelsesbevis, når man har opnået de mål, der er beskrevet i kurset.

 

Fælles kompetencebeskrivelse
De uddannelser man kan finde inden for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen er grupperet i seks branche- og jobområder:

 • Madfremstilling – restaurant, kantine og catering

 • Mad til grupper med varierede behov for ernæring

 • Reception, servering og service

 • Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling

 • Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer

 • Industrislagtning og forædling af kødprodukter


Inden for hvert branche- og jobområde er beskrevet hvilke medarbejdere, der arbejder inden for området, og hvilke job de typisk varetager. Klik ind på en nræmere beskrivelse af hver jobområde, som du finder i venstremenuen.