Certificate Supplement

Hvad er Certificate Supplement?
Et Certificate Supplement er et tillæg til de danske uddannelsesbeviser eller svendebreve og findes på flere fremmedsprog. Tillægget retter sig mod de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og de erhvervsrettede uddannelser for voksne.  

Hvert tillæg indeholder korte og præcise oplysninger om den pågældende uddannelse. Der redegøres for uddannelsens navn og længde, for kvalifikationer og færdigheder, samt hvilke job og arbejdsområder uddannelsen kvalificerer til. Tillægget er med andre ord en slags varedeklaration, som tydeliggør, hvad uddannelsen indeholder.

Tillæggene er udarbejdet sammen med de uddannelsesmyndigheder, som er ansvarlige for at udstede det endelige uddannelsesbevis eller svendebrev for uddannelsen. Indholdet i tillæggene baserer sig på de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

Hvem kan bruge Certificate Supplement?
Tillægget skal primært bruges af personer med en erhvervsuddannelse, som vil søge arbejde i udlandet, samt af udenlandske arbejdsgivere, som ansætter medarbejdere med en dansk faglig uddannelse.

Beskrivelserne kan desuden benyttes i andre sammenhænge, hvor der er behov for at redegøre for de danske erhvervsuddannelser, fx i forbindelse med internationale udviklingsaktiviteter og samarbejde mellem europæiske uddannelsesinstitutioner.

Et Certificate Supplement vil lette arbejdet for den udenlandske myndighed, der skal vurdere din uddannelse, men er ikke en garanti for, at du vil få din danske uddannelse anerkendt i udlandet.

Klik her for at læse mere om Certificate Supplement

Hent tillægget til dit uddannelsesbevis eller svendebrev her: 
   


Styrelsen for International Uddannelse tilbyder mere information omkring  dokumentation af din uddannelse.

 

 

Opdateret 12. marts 2015